slide image

Discover your potential then Exceed it

Grapes

Learn More
slide image

Discover your potential then Exceed it

Corn

Learn More
slide image

Discover your potential then Exceed it

Sugar Beet

Learn More
slide image

Upcoming Courses

0 8 December

ESP.
Business & Administration

Learn More

Кафедра економіки природокористування була створена в 2004 році  з метою підготовки фахівців, що здатні здійснювати професійну діяльність на підставі ринкових методів господарювання з урахуванням екологічних чинників. 

Засновником кафедри та її завідувачем протягом 10 років був доктор економічних наук, професор, академік НАН України  Борис Володимирович Буркинський.

 З листопада 2013 р. кафедру очолює доктор економічних наук, професор Губанова Олена Ростиславівна.

На кафедрі працюють: 

 • доцент –  кандидат економічних наук Арестов С.В.;
 • доцент –  кандидат економічних наук Шуптар-Пориваєва Н.Й.;
 • доцент –  кандидат географічних наук Бунякова Ю.Я.;
 • доцент –  кандидат економічних наук Попова М.О.;
 • старший викладач – Плетос С.В.;
 • асистент –  Андрущенко О.С.;
 • старший лаборант– Прутян О.О.

Be part of US

The Term of Study comprises: Bachelor of Science – 4 years, Master of Science – 2 years, PhD – 4 years, Doctor of Science – 2 years. The Centre for Postgraduate Studies of the University offers some thirty-five programms of short- and medium syllabi for Professional Development in title specialities and specializations for professionals from various regional organizations and services, businesses, teaching staff of other universities and the community.

See OSENU Programmes

Graduates of the University are employed at various jobs at the Hydrometeorological Service, regional structures of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, the State Emergency Service of Ukraine, the State Committee of Ukraine of Water Management, the State Hydrographical Service of Ukraine, the Ministry of Defence of Ukraine, the National Antarctic Scientific Center of Ukraine, other ministries, establishments and departments.

Learn more

Our Advantages

• Study at a State University that provides a wide range of unique educational programmes in the fields of Environmental and Earth Sciences
• High-quality education that meets the Standards and Guidelines of the European Higher Education Area

Learn more

Тестовая страница

Туризм в Закарпатті

  Доступні курси

  Географія туризму і туристичні ресурси України

  Метою вивчення дисципліни «Географія туризму та туристичні ресурси України» є формування знань, умінь і навиків щодо вивчення розвитку туризму та чинників формування туристичної привабливості території, особливостей розвитку туризму в світі та в Україні.

  Загальний обсяг навчального часу, що відводиться на вивчення дисципліни «Географія туризму та туристичні ресурси України» дорівнює годин (30–лекції, 30–практичних занять, 120–самостійна робота студентів та 6 кредитів ESTS).

  Курс

  Екологізація туристичної діяльності

              Метою вивчення дисципліни «Екологізація туристичної діяльності» є формування знань, умінь і навиків щодо вивчення економіко-екологічних засад управління в сфері розвитку сталого туризму.

  Загальний обсяг навчального часу, що випадає на вивчення дисципліни «Екологізація туристичної діяльності»  дорівнює 180 годин ( 30 - лекції, 15 – практичні  заняття, 135   -  самостійна робота студентів).


  Курс

  Економіка туристичного ринку

  Дисципліна «Економіка туристичного ринку» належить до обов’язкових дисциплін підготовки бакалаврів за спеціальністю 242 «Туризм» (спеціалізація  «Сталий туризм»). 

  Метою вивчення дисципліни «Економіка туристичного ринку» полягає у формуванні сучасного економічного мислення, глибокого розуміння комплексу проблем господарювання в туризмі, а також вмінь і практичних навичок економічної діяльності туристичного підприємства.

  Загальний обсяг навчального часу, що випадає на вивчення дисципліни «Економіка туристичного ринку», дорівнює 120 годинам (30 - лекцій, 30 - практичні заняття, 60 - самостійна робота студентів; 4 кредитів EСTS + 1 наук).


  Курс

  Економіка фірми

  Дисципліна «Економіка фірми» належить до циклу професійно-орієнтованої підготовки бакалаврів зі спеціальності 242 «Туризм».

  Метою вивчення дисципліни «Економіка фірми» є формування здатностей самостійно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні фірми.

  Загальний обсяг навчального часу, що випадає на вивчення дисципліни «Економіка фірми», дорівнює 180 годинам (30 - лекції, 30 - практичні заняття, 120 - самостійна робота студентів; 6 кредитів EСTS + 1 наук).


  Курс

  Менеджмент та маркетинг туризму

  Метою вивчення дисципліни «Менеджмент та маркетинг в туризмі» є формування здатностей самостійно мислити, приймати управлінські рішення, що стосуються управління фірмою та маркетингової діяльності.

  Загальний обсяг навчального часу, що випадає на вивчення дисципліни «Менеджмент та маркетинг в туризмі», дорівнює 180 годинам (30 - лекції, 30 - практичні заняття, 120 - самостійна робота студентів; 6 кредитів EСTS + 1 наук).


  Курс

  Інноваційний розвиток туристичного бізнесу

  Метою вивчення даної дисципліни  - є ознайомлення студентів із теоретичними основами застосування нових інформаційних технологій комплектування, просування та продажу турів; формування знань щодо новітніх механізмів та методів управління міжнародними та вітчизняними підприємствами сфери туризму.

  Курс

  НАВЧАЛЬНА ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА "Вступ до фаху"

  Метою ознайомчої практики «Вступ до фаху» є ознайомлення студентів першого курсу зі змістом їх майбутньої професії, з характером та сферою професійної діяльності, з роллю фахівців туристичного обслуговування в формуванні ефективної економіки, а також роллю туризму у формуванні позитивного іміджу країни.


  Курс

  Історія туризму

  Метою вивчення дисципліни «Історія туризму» є розкриття туризму в історії культури, прослідкувавши динаміку розвитку подорожей, їх мету , завдання і соціокультурні наслідки.

  Загальний обсяг навчального часу, що випадає на вивчення дисципліни «Історія туризму», дорівнює 120 годинам (30 - лекцій, 15 - практичні заняття, 75 - самостійна робота студентів; 4 кредитів EСTS + 1 наук).

  Курс

  Види і тенденції розвитку туризму

  Метою вивчення дисципліни «Види і тенденції розвитку туризму» є формування у студентів системних уявлень про процеси розвитку туристичного бізнесу в сучасному світі. 

  Загальний обсяг навчального часу, що припадає на вивчення дисципліни «Види і тенденції розвитку туризму», дорівнює 120 годин (30 - лекції, 15 - практичні заняття, 75 - самостійна робота студентів, 4,0 кредити EСTS)

  Курс

  Основи раціонального природокористування

  Метою вивчення дисципліни «Основи раціонального природокористування» є формування знань, умінь і навиків щодо вивчення еколого-економічних аспектів та проблем раціонального природокористування.

  Загальний обсяг навчального часу, що випадає на вивчення дисципліни «Основи раціонального природокористування» дорівнює годин (30–лекції, 15–практичних занять, 75–самостійна робота студентів та 4 кредитів ESTS).


  Курс

  Теорія еколого-економічного аналізу

  Дисципліна «Теорія еколого-економічного аналізу» належить до циклу природничо-наукової професійної підготовки магістрів за спеціальністю 051 «Економіка».

  Метою вивчення дисципліни «Теорія еколого-економічного аналізу» є вивчення наслідків екологічної діяльності підприємств, визначення впливу факторів на їх відхилення для виявлення в подальшому недоліків, а також розробка заходів, спрямованих на стабілізацію та покращення стану навколишнього природного середовища. 


  Курс

  Бізнес-планування інноваційних проектів

  Дисципліна «Бізнес-планування інноваційних проектів» належить до циклу економічних дисциплін професійної підготовки магістрів по спеціальності 051 «Економіка», спеціалізація «Економіка довкілля та природних ресурсів».

  Метою вивчення дисципліни «Бізнес-планування інноваційних проектів» є вивчення студентами теоретичних основ бізнес-планування природоохоронної діяльності підприємства, а також організації, фінансування і керування інноваційними проектами в екологічній сфері.

  Курс

  Економіка довкілля та ПР

  Дисципліна «Економіка довкілля та природних ресурсів» належить до обов’язкових дисциплін підготовки магістрів за спеціальністю 051 «Економіка» (спеціалізація  «Економіка довкілля та природних ресурсів»). 

  Метою вивчення дисципліни «Економіка довкілля та природних ресурсів» є формування здатностей до застосування основних економічних закономірностей та механізмів управління процесами природокористування, визначення екологічно обґрунтованих пріоритетів соціально-економічного розвитку суспільства.  Курс

  Економіка фірми

  Дисципліна «Економіка фірми» належить до циклу професійно-орієнтованої підготовки магістрів за спеціальністю 051 «Економіка», спеціалізація  

  «Економіка довкілля та природних ресурсів».  

  Метою вивчення дисципліни «Економіка фірми» є формування здатностей самостійно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні фірми.

  Загальний обсяг навчального часу, що випадає на вивчення дисципліни «Економіка фірми», дорівнює 120 годинам (15 - лекції, 30 - практичні заняття, 75 - самостійна робота студентів; 4 кредитів EСTS + 1 наук).


  Курс

  Теорія еколого-економічного аналізу

  Дисципліна «Теорія еколого-економічного аналізу» належить до циклу природничо-наукової професійної підготовки магістрів.

  Метою вивчення дисципліни «Теорія еколого-економічного аналізу» є  вивчення наслідків екологічної діяльності підприємств, визначення впливу факторів на їх відхилення для виявлення в подальшому недоліків, а також розробка заходів, спрямованих на стабілізацію та покращення стану навколишнього природного середовища. 

   


  Курс

  Моделі та методи економетрики

  В умовах переходу економіки України до ринкових відносин є підвищення інтересу фахівців до наукового вирішення проблем з використанням економіко-математичних методів і побудованих на їхній основі моделей. Проявляється це насамперед в тому, що математичні методи і моделі в економіці потребують ретельного вираховування всіх можливих ситуацій, що робить управлінські рішення науково обґрунтованими, динамічними для забезпечення збалансованого та стикового господарського механізму. Використання сучасних методів дослідження економічних процесів і явищ дозволяє повніше і глибше обґрунтовувати темпи і пропорції розвитку на макро- і мікрорівні, домагатися оптимальності серед альтернативних рішень. При цьому зростає роль економетрії як науки про виміри в економіці та управлінні з використанням сучасних економіко-математичних методів, моделей та засобів їх реалізації.

  Курс

  Екологічний менеджмент та аудит

  Дисципліна «Екологічний менеджмент та аудит» належить до циклу природничо-наукової професійної підготовки магістрів за спеціальностю 103 «Науки про Землю».

  Метою вивчення дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит» є вивчення теоретико-методологічних засад екологічного менеджменту, а також порядку проведення екологічного аудиту та організації еколого-аудиторської діяльності.

  Загальний обсяг навчального часу, що припадає на вивчення дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит», дорівнює 180 годин (30 – лекції, 30 – практичні заняття, 120 – самостійна робота студентів (6 кредитів EСTS).

  Курс

  Екологічний менеджмент і аудит

  Метою вивчення дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит» є вивчення теоретико-методологічних засад екологічного менеджменту, а також порядку проведення екологічного аудиту та організації еколого-аудиторської діяльності.  Курс

  Економіка зеленого бізнесу

  Дисципліна «Економіка зеленого бізнесу» належить до циклу природничо-наукової професійної підготовки магістрів по спеціальності «Економіка довкілля та природних ресурсів» 8.18010017.

  Метою вивчення дисципліни «Економіка зеленого бізнесу» є  вивчення наслідків екологічної діяльності підприємств, визначення впливу факторів на їх відхилення для виявлення в подальшому недоліків, а також розробка заходів, спрямованих на стабілізацію та покращення стану навколишнього природного середовища. 


  Курс

  Екологічний менеджмент

  Дисципліна «Екологічний менеджмент» належить до циклу природничо-наукової професійної підготовки магістрів за спеціальностю 10«Екологія».

  Метою вивчення дисципліни «Екологічний менеджмент» є формування знань, умінь і навичок щодо вивчення теоретико-методологічних засад екологічного менеджменту, а також порядку проведення екологічного аудиту та організації еколого-аудиторської діяльності.


  Курс

  Зелений туризм

  Дисципліна «Зелений туризм» належить до обов’язкових дисциплін підготовки бакалаврів за спеціальністю 242 «Туризм» (спеціалізація  «Сталий туризм»). 

  Метою вивчення дисципліни «Зелений туризм» полягає у формуванні сучасного економічного мислення, глибокого розуміння комплексу проблем господарювання в туризмі, а також вмінь і практичних навичок економічної діяльності туристичного підприємства.

  Загальний обсяг навчального часу, що випадає на вивчення дисципліни «Зелений туризм», дорівнює 120 годинам (30 - лекцій, 30 - практичні заняття, 60 - самостійна робота студентів; 4 кредитів EСTS + 1 наук).  Курс

  Економіка природокористування

  Дисципліна «Економіка природокористування» належить до обов’язкових дисциплін підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 «Екологія»

  Метою вивчення дисципліни «Економіка природокористування»  є пізнання і формування принципово нових напрямків трансформації економіки на основі екологізації життєвого циклу продукції, розв¢язанні екологічних проблем, раціональне визначення ефективної державної політики, економічне природокористування.

  Загальний обсяг навчального часу, що випадає на вивчення дисципліни «Економіка природокористування», дорівнює 120 годинам (30 - лекцій, 15 - практичні заняття, 75 - самостійна робота студентів; 4 кредитів EСTS + 1 наук).


  Курс

  Управління персоналом туристичної галузі

  Метою вивчення дисципліни «Управління персоналом туристичній галузі» є одержання студентами теоретичних знань з ефективного управління трудовим колективом підприємства на основі  використання наукових принципів і методів, розроблених вітчизняними і закордонними фахівцями, і позитивного практичного досвіду прогресивних підприємств.

  Курс