Сайт кафедри економіки природокористування ОДЕКУ

Для кого предназначен курс

Дисципліна «Зелений туризм» належить до обов’язкових дисциплін підготовки бакалаврів за спеціальністю 242 «Туризм» (спеціалізація  «Сталий туризм»). 

Метою вивчення дисципліни «Зелений туризм» полягає у формуванні сучасного економічного мислення, глибокого розуміння комплексу проблем господарювання в туризмі, а також вмінь і практичних навичок економічної діяльності туристичного підприємства.

Загальний обсяг навчального часу, що випадає на вивчення дисципліни «Зелений туризм», дорівнює 120 годинам (30 - лекцій, 30 - практичні заняття, 60 - самостійна робота студентів; 4 кредитів EСTS + 1 наук).Налаштування

Налаштування