Сайт кафедри економіки природокористування ОДЕКУ

Метою вивчення дисципліни «Види і тенденції розвитку туризму» є формування у студентів системних уявлень про процеси розвитку туристичного бізнесу в сучасному світі. 

Загальний обсяг навчального часу, що припадає на вивчення дисципліни «Види і тенденції розвитку туризму», дорівнює 120 годин (30 - лекції, 15 - практичні заняття, 75 - самостійна робота студентів, 4,0 кредити EСTS)

Метою вивчення дисципліни «Основи раціонального природокористування» є формування знань, умінь і навиків щодо вивчення еколого-економічних аспектів та проблем раціонального природокористування.

Загальний обсяг навчального часу, що випадає на вивчення дисципліни «Основи раціонального природокористування» дорівнює годин (30–лекції, 15–практичних занять, 75–самостійна робота студентів та 4 кредитів ESTS).


Налаштування

Налаштування