Сайт кафедри економіки природокористування ОДЕКУ

Дисципліна «Економіка природокористування» належить до обов’язкових дисциплін підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 «Екологія»

Метою вивчення дисципліни «Економіка природокористування»  є пізнання і формування принципово нових напрямків трансформації економіки на основі екологізації життєвого циклу продукції, розв¢язанні екологічних проблем, раціональне визначення ефективної державної політики, економічне природокористування.

Загальний обсяг навчального часу, що випадає на вивчення дисципліни «Економіка природокористування», дорівнює 120 годинам (30 - лекцій, 15 - практичні заняття, 75 - самостійна робота студентів; 4 кредитів EСTS + 1 наук).


Налаштування

Налаштування