Сайт кафедри економіки природокористування ОДЕКУ

Метою вивчення дисципліни «Управління персоналом туристичній галузі» є одержання студентами теоретичних знань з ефективного управління трудовим колективом підприємства на основі  використання наукових принципів і методів, розроблених вітчизняними і закордонними фахівцями, і позитивного практичного досвіду прогресивних підприємств.

Налаштування

Налаштування