Сайт кафедри економіки природокористування ОДЕКУ

Метою ознайомчої практики «Вступ до фаху» є ознайомлення студентів першого курсу зі змістом їх майбутньої професії, з характером та сферою професійної діяльності, з роллю фахівців туристичного обслуговування в формуванні ефективної економіки, а також роллю туризму у формуванні позитивного іміджу країни.


Метою вивчення дисципліни «Історія туризму» є розкриття туризму в історії культури, прослідкувавши динаміку розвитку подорожей, їх мету , завдання і соціокультурні наслідки.

Загальний обсяг навчального часу, що випадає на вивчення дисципліни «Історія туризму», дорівнює 120 годинам (30 - лекцій, 15 - практичні заняття, 75 - самостійна робота студентів; 4 кредитів EСTS + 1 наук).

Налаштування

Налаштування