Сайт кафедри економіки природокористування ОДЕКУ

Метою вивчення дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит» є вивчення теоретико-методологічних засад екологічного менеджменту, а також порядку проведення екологічного аудиту та організації еколого-аудиторської діяльності.Дисципліна «Економіка зеленого бізнесу» належить до циклу природничо-наукової професійної підготовки магістрів по спеціальності «Економіка довкілля та природних ресурсів» 8.18010017.

Метою вивчення дисципліни «Економіка зеленого бізнесу» є  вивчення наслідків екологічної діяльності підприємств, визначення впливу факторів на їх відхилення для виявлення в подальшому недоліків, а також розробка заходів, спрямованих на стабілізацію та покращення стану навколишнього природного середовища. 


Дисципліна «Екологічний менеджмент» належить до циклу природничо-наукової професійної підготовки магістрів за спеціальностю 10«Екологія».

Метою вивчення дисципліни «Екологічний менеджмент» є формування знань, умінь і навичок щодо вивчення теоретико-методологічних засад екологічного менеджменту, а також порядку проведення екологічного аудиту та організації еколого-аудиторської діяльності.


Налаштування

Налаштування