Сайт кафедри економіки природокористування ОДЕКУ

Метою вивчення дисципліни «Географія туризму та туристичні ресурси України» є формування знань, умінь і навиків щодо вивчення розвитку туризму та чинників формування туристичної привабливості території, особливостей розвитку туризму в світі та в Україні.

Загальний обсяг навчального часу, що відводиться на вивчення дисципліни «Географія туризму та туристичні ресурси України» дорівнює годин (30–лекції, 30–практичних занять, 120–самостійна робота студентів та 6 кредитів ESTS).

            Метою вивчення дисципліни «Екологізація туристичної діяльності» є формування знань, умінь і навиків щодо вивчення економіко-екологічних засад управління в сфері розвитку сталого туризму.

Загальний обсяг навчального часу, що випадає на вивчення дисципліни «Екологізація туристичної діяльності»  дорівнює 180 годин ( 30 - лекції, 15 – практичні  заняття, 135   -  самостійна робота студентів).


Дисципліна «Економіка туристичного ринку» належить до обов’язкових дисциплін підготовки бакалаврів за спеціальністю 242 «Туризм» (спеціалізація  «Сталий туризм»). 

Метою вивчення дисципліни «Економіка туристичного ринку» полягає у формуванні сучасного економічного мислення, глибокого розуміння комплексу проблем господарювання в туризмі, а також вмінь і практичних навичок економічної діяльності туристичного підприємства.

Загальний обсяг навчального часу, що випадає на вивчення дисципліни «Економіка туристичного ринку», дорівнює 120 годинам (30 - лекцій, 30 - практичні заняття, 60 - самостійна робота студентів; 4 кредитів EСTS + 1 наук).


Дисципліна «Економіка фірми» належить до циклу професійно-орієнтованої підготовки бакалаврів зі спеціальності 242 «Туризм».

Метою вивчення дисципліни «Економіка фірми» є формування здатностей самостійно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні фірми.

Загальний обсяг навчального часу, що випадає на вивчення дисципліни «Економіка фірми», дорівнює 180 годинам (30 - лекції, 30 - практичні заняття, 120 - самостійна робота студентів; 6 кредитів EСTS + 1 наук).


Налаштування

Налаштування